Sydställningars helhetskoncept

Tre ställningsbyggare
Sydställningar

Ett unikt samarbete

Sydställningar är marknadsledande på byggnadsställningar och väderskydd i Sverige. Vi hjälper dem med både marknadsföring och digitala lösningar för att kommunicera externt och internt med en ständigt växande organisation. Vårt nära samarbete inleddes med göra en noggrann analys av bolaget. Detta arbete utmynnade i en strategi som sedan legat som grund för allt arbete.

  • Verktyg för kontor och ställlningsbyggare

Ny grafisk profil

Sydställningar var framgångsrikt på marknaden och kunderna uppskattade företaget. Men det fanns behov av en profil som tydligare skiljde företaget från övriga leverantörer av byggnadsställningar. 

Det första vi gjorde var att se över logotypen. Det naturliga valet var att ta bort kartan och orten Sölvesborg eftersom det expansiva bolaget börjat etablera sig norrut i landet. Sydställningars logotyp behövde synas väl i många sammanhang från kontoret till arbetsplatsen. Resultatet blev en dynamisk logotyp, i de flesta fall typsatt på tre rader och på en rad när det krävdes. 

Identity online

Sydställningar använder vår identitetsplattform Identity Online. Det är en webbaserad grafisk manual som alla avdelningar i det växande företaget har tillgång till.  

Läs mer om våra digitala tjänster

Identitetsguide hemsida

Hemsida och sociala medier

För att befästa sin position på marknaden behövde Sydställningar påminna kunderna om att det finns stora kvalitetsskillnader mellan olika leverantörer. En ihärdig och konsekvent marknadsföring på temat kvalitet och säkerhet inleddes med en ny hemsida och ökad närvaro i sociala medier.

Jämförelseprotocol
Hemsida

Jämförelseprotokoll

Ett problem för seriösa aktörer som Sydställningar är att kunder inte alltid är medvetna om kvalitetsskillnaderna. Vi ville att Sydställningars budskap skulle uttryckas med självförtroende. Oblygt uppmanar vi marknaden att jämföra företaget med andra leverantörer med hjälp av ett jämförelseprotokoll. Kunden ska förstå att man inte bara hyr byggnadsställningar utan också en säker arbetsplats.

Till jämförelseprotokollet
Rekryteringsverktyg
Hemsida och sociala medier

Effektiv rekrytering

När Sydställningar behöver personal sker annonsering i sociala medier och ansökningar lämnas via en jobbsökarmodul på hemsidan. I annonserna berättar personalen själva om sitt jobb och vad som krävs av en. De personliga annonserna uppmuntrar till interaktion vilket ökar spridningen ytterligare. Samtidigt har de en varumärkesbyggande funktion. Metoden är en konstnadseffektiv framgång och relevant för många företag.

Till lediga tjänster
Instagram
Sociala medier

Facebook, Instagram och LinkedIn

Sociala medier är utmärkta verktyg för att kommunicera med omvärlden, men ställer krav på bra, relevant och varierande innehåll. Det är lätt att bli hemmablind och kan vara bra med utifrånperspektiv. Vi förser Sydställningar med video, foton och texter. Det är en blandning av aktuella ställningsjobb, historier från förr, värderingar med mera.

Vår roll som marknadskoordinator

Sydställningar har bett oss att närvara på sina veckomöten på huvudkontoret i Sölvesborg där de olika regionerna närvarar digitalt. Genom att vara en del i det pågående samtalet kan vi tidigt föreslå lösningar på kommunikativa problem och marknadsföringsinsatser – och genomföra dem.

  • Sydställningar slipper Inhouse
  • Tillgång till expertkunskaper
  • Nya perspektiv
  • Snabba marknadsföringsinsatser

Intern kommunikation

Huvuddelen av Sydställningars många anställda arbetar på olika byggarbetsplatser runt om i landet. Det är viktigt att alla har ständig tillgång till rätt information. Vi hjälper till med digitala lösningar och innehåll som bidrar till att utveckla företagets kultur och värderingar. En tonalitet som genomsyrar allt.

Digitala handböcker
Intern kommunikation

Digitala handböcker

Alla anställda på Sydställningar har tillgång till en digital personalhandbok. Drogpolicyer, kollektivavtal, regler, rättigheter, kontaktpersoner till fackrepresentanter – allt finns samlat här. 

Nyhetsbrev
Intern kommunikation

Nyhetsbrev

Sydställningar skickar varje månad ut ett nyhetsbrev till sina anställda med e-post. Det är ett bra sätt att samtidigt nå ut med information som berör alla i hela organisationen. Genom att alla integreras bidrar detta till att bygga en vi-känsla på företaget.

Vi hjälper till att paketera innehållet snyggt. 

Vertyg för semesterlista
Intern kommunikation

Min ledighet

Min ledighet är en digital lösning för enkel administration av alla ledighetsansökningar. Efter att den anställda ansökt om ledighet i det webbanpassade verktyget, där även tidigare historik visas, behandlas ansökan av personalansvarig på respektive avdelning.

Min ledighet ger en tydlig överblick över alla av företagets medarbetaras ledighet över hela året. Systemet kan integreras med andra HR-system exempelvis Sympa.

Unika digitala lösningar

Vi har lång erfarenhet av att utveckla digitala lösningar med fokus på användarvänlighet. Genom att fokusera på att lösa unika problem och endast bygga in nödvändiga funktioner i våra system blir inlärningströskeln för användaren låg och verktygen enkla att använda.

Kan vi hjälpa ditt företag?

  • Snabb inlärning
  • Användarvänlighet
  • Effektivisera organisationen
  • Automatisera tidsödande arbetsuppgifter

 

Sydställningars resa som samhällsbyggare

Jubileumsboken

2020 fyllde Sydställningar 40 år som företag. Detta skulle självklart firas med en fest för både anställda och kunder. Vi skulle också kröna året med en jubileumsbok till både anställda och kunder. På grund av Covid-pandemin tvingades festplanerna att ställas in, men planerna för boken kvarstod. 

Att göra en bok är ett omfattande arbete och det är svårt att på förhand veta hur resultatet ska bli. Det krävdes därför både ett stort självförtroende från Sydställningar och en stor tilltro till vår kompetens. Vi hoppades och trodde starkt på att där fanns en historia som förtjänade att berättas och som kunde ge synergieffekter i marknadsföringen framåt – det visade sig att vi fick rätt.

Publishingprisets guldmotivering 2021

"För effektivt foto som får ta plats, utmärkta kollage, bra flöde och olidligt spännande texter."

Arbetet inleddes med idéskisser och en grov siddisposition. Därefter anlitade vi copywritern Ola Isaksson, som har lång erfarenhet av redaktionella texter och en speciell förmåga att hitta de intressantaste delarna till berättelsen.

Vi arbetade parallellt med många avstämningar. Ola intervjuade ett flertal nyckelpersoner på Sydställningar, både verksamma i bolaget idag och från starten. Samtidigt letade vi igenom lådvis av bildmaterial från starten till idag. I takt med att texterna växte fram formgav vi boken och kompletterade med nya foton.

Mot nya höjder – Vår resa som samhällsbyggare, handlar om hur ett litet bolag blivit en av de största aktörerna i Norden genom innovation och säkerhetstänk. Boken följer inte bara Sydställningars resa utan också hur hela branschen utvecklats – en historia som aldrig tidigare berättats.

Boken var klar mot slutet av 2020. Året efter vann den Svenska Publishingpriset för bästa verksamhetsberättelse. Innehållet vi fick fram går inte att överskatta och synerergieffekterna vi hoppades på har besannats. Det fanns material för alla Sydställningars mediekanaler en lång tid framåt.

Sydställningars hemsida
Jubileumsboken

Artiklar till webbsida

Sydställningars webbsida ska vara en levande plats som ständigt fylls på med nytt och intressant innehåll. Genom att publicera bokens olika kapitel i omgångar gav vi anledning för besökare att återkomma till webbsidan för att på djupet lära känna företaget och dess värderingar. 

sydstallningar.se

Uppslag av sydställningarsbok och hemsida
Jubileumsboken

Röster kampanj

Mellan bokens huvudkapitel lät vi fem ställningsmontörer beskriva sina liv och sitt arbete på Sydställningar. Dessa röster gav en så fin bild av både yrkesvalet och arbetsgivarens värderingar att vi valde att göra kampanj i tre branschtidningar i tre efterföljande utgåvor samt annonser i sociala medier.

Läs berättelserna

Magasin
Jubileumsboken

Företagsbroschyr

I ett av bokens kapitel följer vi ett riktigt projekt från första kontakt till slutfört uppdrag. Detta material bildade sedan grund för en 24-sidig företagsbroschyr riktad mot Sydställningars beställare.

Sociala medier
Jubileumsboken

Sociala medier

Vi sköter SydstälIningar sociala medier. I samband med uppdateringar av bokens material på webbsidan gjordes också sponsrade inlägg på Facebook, Instagram och LinkedIn. 

I bokens sista kapitel har vi samlat bilder med korta texter från de fyra decennier företaget varit verksamt. Dessa minnen från förr fungerar fint på sociala medier.