Kommunägda AB Kristianstadsbyggen äger, förvaltar och hyr ut ca 9 000 lägenheter och 300 affärslokaler. På ABK är man väl medveten om vikten av att vårda och utveckla sitt varumärke.

Med hjälp av informationsgrafik förenklar vi komplext innehåll. 

ABKs Kulturdag främjar integration mellan människor och lockar tusentals besökare varje år. Foto: ABK. 

Årsredovisningen nominerades till Svenska Designpriset och Svenska Publishingpriset för sin form och innehåll.

Creative Army har ett långt och framgångsrikt samarbete med ABK sedan 2005 och är upphandlad som deras första byrå.

Illustrationer är ett utmärkt redskap för att förenkla informationen för betraktaren.

Tvättstugeregler som alla förstår oavsett läs- eller språkkunskaper.

Kampanjsida där kommuninvånarna kunde följa byggnationen av punkthuset Nya Finlandshusen. 

Bofakta med fotorealistiska 3D visualiseringar för att skapa ett tidigt intresse hos framtida hyresgäster.

Lisa Tjärnvall Clarin

Har ni ett stort informationsflöde internt och externt? Vi är bra på att skapa inspirerande och lättillgänglig kommunikation.

lisa@creativearmy.se