Säg patentjurist och få begriper vad det handlar om. Att kommunicera dessa tjänster på ett intresseväckande sätt är en utmaning. Naturligtvis antog Creative Army utmaningen att göra Ström & Gullikssons nya webbsajt. Främsta målen var att fånga upp nya kunder, intresserade konsulter och utomeuropeiska patentbyråer. 

Från november 2013 har antalet utländska besökare ökat med 1221 procent.

Antal besökare

Procentuell ökning

1221%

Patentkonsulterna är Ström & Gullikssons viktigaste tillgång, därför presenteras varje konsult och deras spetskompetenser utförligt på egna sidor.

Lisa Tjärnvall Clarin

Är dina tjänster svåra att förklara för målgruppen? Berätta istället om nyttan de tillför.

lisa@creativearmy.se