Det mesta av Skånetrafikens busstrafik körs och administreras av Transdev Sverige AB, en av Sveriges största operatörer på persontrafikmarknaden. Här visar vi en julkampanj som introducerade nya, bekvämare bussar till resenärerna på Österlen i Skåne.

Transdev Sverige AB är ett transportföretag verksamt i 19 länder med säte i Paris, Frankrike. Österlenkampanjen blev under 2014 framröstad till Transdevs fjärde bästa kampanj av deras globala marknadsråd.

Stefan Fallgren

Hur ändrar man på folks beteenden? Jo, genom att förstå deras verkliga behov.

fallgren@creativearmy.se
+46 (0)703 - 35 71 54