Ett företag med en annorlunda inriktning är VoB Syd vars verksamhet syftar till att hjälpa de svaga i samhället. En viktig del går ut på att förmedla information och kunskap till kunderna. Creative Army har sedan 2004 hjälpt VoB Syd AB med utformning av budskap för webb, trycksaker, mässor och event. 

VoB Syd har en gynnsam utveckling, en kundundersökning visar att andelen nöjda kunder ligger på 96–97 procent.

Bloggen är en del i VoBs långsiktiga kommunikationsstrategi – ett utbyte av insikt och kunskap med sina kunder.

Om man har nått en position på marknaden, så måste man försvara den. Kontinuerlig annonsering i relevanta medier är en del av VoB:s kommunikationsstrategi. 

På VoB:s 10-årsjubileum föreläste Milad Mohammadi och Morgan Alling om inspiration och konflikthantering.  

Du valde Sverige är VoB:s bok som ger nyanlända en introduktion till Sverige och svenska samhället. 

Michael Clarin

Alla problem kan inte lösas med kommunikation, men betydligt fler än du tror.

michael@creativearmy.se
+46 (0)709 - 92 49 28